Rune Dysjeland, nestleder i ICCC Norge.
Rune Dysjeland
Nestleder