Vi er dedikert gjeng som samles lokalt i Østfold (Moss) og Oslo ca 6-8 ganger i året og har til hensikt og mål å inspirere deg der du er i ditt liv, til å utvikle deg og maksimere i det potensialet du har fått av Gud. Vi ber strategisk for hverandre og det vi står ovenfor, for landet og for tiden vi lever i. Vi har treffpunkter som veksler mellom inspirerende møter med vitnesbyrd og TWL- undervisning, til workshops med refleksjonsspørsmål og stor interaksjon. I tillegg arrangerer vi annen hvert år større konferanser i tillegg til å delta på ICCC sin internasjonale konferanse. Du er hjertelig velkommen til å bli kjent med oss på en av våre samlinger.