ICCC Inspirasjonsmøte: “Ut av Egypt” | 8. september

Når Gud kaller oss inn i det Han har for oss, må Han lede oss ut av den tilværelsen vi befinner oss i. Slik som Israelsfolket som etter mange hundre år måtte ut av Egypt og ut i ørkenen for å komme inn i løfteslandet. Denne kvelden vil vi ha fokus på disse erfaringer som vi tror blir til oppmuntring, trosbygging og læring for oss alle.

ICCC er et unikt felleskap av kristne i forretning- og arbeidslivet som ønsker å gå i tospann med Gud, vise Hans kjærlighet og være Hans endringsagenter i disse spennende tider bli en kanal for Hans herlighet.

ICCC inspirasjonsmøter er åpne for alle! Er du førstegangsbesøkende byr vi på gratis inngang 🙂

Ellers er det 150,- for medlemmer og 350,- for ikke-medlemmer/ICCC-venner som har vært med før. Forfriskninger og kaffe blir servert.

Velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *