ICCC Akseleratorprogram: Del 4:5 | 15. november

ICCC Akseleratorprogram har til hensikt å utruste og utvikle ICCC sine medlemmer. Dette programmet er i fem deler og tar for seg tre temaer:

1) Verdier & integritet
2) Gaver & talenter
3) Din hensikt

Programmet har en coaching-stil og målet er at du skal få ny kunnskap om deg selv og et sterkere kompass som du kan bruke til veivalg, beslutningsgrunnlag og utforskning av din identitet.

ICCC er et unikt felleskap av kristne i forretning- og arbeidslivet som ønsker å gå i tospann med Gud, vise Hans kjærlighet og være Hans endringsagenter i disse spennende tider. Sammen utvikler vi oss til å bli solide og innflytelsesrike mennesker som tar modige valg og går i tro med DHÅ.

Tema og sted vil bli annonsert i god tid og programmet krever forhåndspåmelding til info@iccc.no innen 27 september. Det er ønskelig at du deltar på alle fem gangene.

Ønsker du å delta i programmet, men er ikke medlem? Da kan du sende oss en mail på info@iccc.no og få informasjon om medlemskap 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *